Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Ακρογωνιαίος λίθος της ιστορικής, πολιτισμικής και πολιτικής υπόστασης ενός λαού θεωρείται η διατήρηση και η συντήρηση της εθνικής μνήμης και παράδοσής του. Τελευταία, η εθνική λήθη έχει υποχωρήσει αισθητά έναντι της εθνικής μνήμης, αν και το γεγονός αυτό πρέπει να αποδοθεί στις ευρωπαϊκές και βαλκανικές ανακατατάξεις. Μεγαλύτερη ακόμη σημασία μνήμης έχουν τα διδάγματα, που απορρέουν από αυτήν και ιδιαίτερα από τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Προς την κατεύθυνση εκείνη αναπτύσσεται η διαδικασία της εθνικής αυτο- γνωσίας και συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη του εθνικού αισθήματος, αλλά και στο στέριωμα του Ελληνισμού.

Σελίδες: 352
Μέγεθος: 17 x 25
Συγγραφέας: Ν. Μουτσόπουλος, Κ. Βακαλόπουλος, Αρ. Κεσόπουλος
Τύπος εξωφύλλου: Μαλακό
ISBN: 978-960-8060-15-9