ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι πρόσφατες έρευνες, από Έλληνες- κυρίως - ιστορικούς, εθνογράφους και αρχαιο- λόγους, έχουν καταδείξει το σπουδαιότατο ρόλο του ελληνικού στοιχείου στην πλατύτερη γεωγραφική ζώνη της Θράκης, και στο αντίστοιχο τμήμα της Ελληνικής Θράκης (Δυτικής). Η πολιτική, οικονομική και εν γένει η κοινωνική δράση, καθώς και η σημαντικότατη δημογραφική παρουσία του Ελληνισμού της Θράκης στην πορεία του χρόνου, μαρτυρείται αδιαμφισβήτητη στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και στην Ανατολική Θράκη. Στο έργο αυτό το βάρος της εξέτασης θα πέσει κυρίως στα δύο αυτά αλύτρωτα τμήματα της Θράκης, παρότι η Θράκη είναι μία και ενιαία.

Σελίδες: 480
Μέγεθος: 17 x 25
Συγγραφέας: Ν. Μουτσόπουλος, Κ. Βακαλόπουλος, Αρ. Κεσόπουλος
Τύπος εξωφύλλου: Μαλακό
ISBN: 978-960-8060-17-6