Επικοινωνία

ΕΚΔΟΤΗΣ: Τζιαμπίρης Δημήτριος
Δ/ΝΣΗ: Φράγκων & Ορφανίδου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 531 248, 536 847
FAX: 2310 550 675
WEBSITE: http://www.pyramida.com.gr
E-MAIL: info@pyramida.com.gr